Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Lê Hoàng Thy)

CÁC LIÊN KẾT KHÁC

Điều tra ý kiến

Yếu tố nào quyết định đến việc ngăn chặn tình trạng chơi game trong học sinh?
Gia đình
Nhà trường
Xã hội
Tự bản thân học sinh
Không cần làm gì cả

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_0241.JPG IMG_0243.JPG DSC010351.jpg DSC01035.jpg DSC01028.jpg IMG_0169.jpg IMG_0154.jpg IMG_0153.jpg IMG_0090.jpg IMG_0145.jpg IMG_0177.jpg IMG_0162.jpg IMG_0002.jpg IMG_00013.jpg Co_Phan_Thi_Van_Tuyen_Thong_qua_Nghi_Quyet_Chi_doan07111.jpg Co_Phan_Thi_Van_Tuyen_Thong_qua_Nghi_Quyet_Chi_doan0711.jpg IMG_3490.jpg Thi_cong_duong_vao_truong_3486.jpg Van_dong_PHHS_Tu_sua_CSVC_35051.jpg Van_dong_PHHS_Tu_sua_CSVC_3505.jpg

  Thành viên trực tuyến

  -1 khách và -1 thành viên

  Từ Điển

  Tra Từ Điển Online

  Điểm tin giáo dục

  Sắp xếp dữ liệu

  HÌNH ẢNH GV - CB - CNV TRƯỜNG TH TRÀM CHIM 3

  Chuyên đề BDTX Giáo viên Tiểu học

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Yến Nhung
  Ngày gửi: 21h:01' 11-02-2012
  Dung lượng: 100.5 KB
  Số lượt tải: 164
  Số lượt thích: 0 người
  CHƯƠNG TRÌNH
  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
  GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT- BGDĐT
  ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
  I. MỤC ĐÍCH
  Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học là căn cứ của việc quản lý, chỉ đạo, tổ chức và biên soạn tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên tiểu học với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
  II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
  Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học áp dụng cho tất cả cán bộ quản lí cơ sở giáo dục, giáo viên (sau đây gọi chung là giáo viên) đang giảng dạy tiểu học trong phạm vi toàn quốc; các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học.
  III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG
  1. Khối kiến thức bắt buộc
  a) Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp tiểu học áp dụng trong cả nước (nội dung bồi dưỡng 1): Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học.
  b) Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục tiểu học theo từng thời kỳ của mỗi địa phương (nội dung bồi dưỡng 2): Sở giáo dục và đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục tiểu học của địa phương, thực hiện chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phương; phối hợp với các dự án (nếu có) qui định nội dung bồi dưỡng theo kế hoạch của các dự án.
  2. Khối kiến thức tự chọn
  Khối kiến thức tự chọn (nội dung bồi dưỡng 3): bao gồm các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên như sau:
  2. Khối kiến thức tự chọn
  Khối kiến thức tự chọn (nội dung bồi dưỡng 3): bao gồm các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên như sau:
  2.1. Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục (3 môđun)
  2.2. Nâng cao năng lực hiểu biết về môi trường giáo dục và xây dựng môi trường học tập (5 môđun)
  2.3. Nâng cao năng lực hướng dẫn, tư vấn của giáo viên (1 môđun)
  2.4. Nâng cao năng lực chăm sóc/ hỗ trợ tâm lí cho giáo viên trong quá trình giáo dục (2 môđun)
  2.5. Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học (2 môđun)
  2.6.Tăng cường năng lực triển khai dạy học (3 môđun)
  2.7. Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học (7 môđun)
  2.8. Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh (5 môđun)

  2.9. Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học (2 môđun)
  2.10. Tăng cường năng lực giáo dục
  (3 môđun)
  2.11. Tăng cường năng lực làm công tác giáo viên chủ nhiệm (3 môđun)
  2.12. Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục (8 môđun)
  2.13. Phát triển năng lực hoạt động chính trị - xã hội (1 môđun)
  1. Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học được hướng dẫn, bổ sung hằng năm.
  a) Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nội dung bồi dưỡng 1, thường xuyên bổ sung nội dung bồi dưỡng 3.
  b) Sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn nội dung bồi dưỡng 2.
  IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
  2. Thời lượng thực hiện từng nội dung bồi dưỡng:
  a) Mỗi giáo viên thực hiện chương trình bồi dưỡng 120 tiết/năm học.
  - Nội dung bồi dưỡng 1: khoảng 30 tiết/năm học;
  - Nội dung bồi dưỡng 2: khoảng 30 tiết/năm học;
  - Nội dung bồi dưỡng 3: khoảng 60 tiết/năm học.
  b) Các cấp quản lý giáo dục có thể thay đổi thời lượng bồi dưỡng ở từng nội dung bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, kế hoạch giáo dục của địa phương trong từng năm học nhưng không thay đổi tổng số thời gian bồi dưỡng của mỗi giáo viên trong năm học (120 tiết/năm học).
  c) Căn cứ nội dung bổi dưỡng 3, giáo viên tự lựa chọn các mô đun cần bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu cá nhân và quy định của sở giáo dục và đào tạo về thời lượng thực hiện khối kiến thức này trong từng năm học.
  3. Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học được thực hiện trong năm học và thời gian bồi dưỡng hè hằng năm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và của cá nhân giáo viên. Trường tiểu học là đơn vị nòng cốt trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo hình thức tự học cá nhân, học tập theo tổ chuyên môn, học tập theo nhóm giáo viên của từng trường hoặc cụm trường tiểu học. Các lớp bồi dưỡng tập trung (nếu có) chủ yếu để báo cáo viên giải đáp thắc mắc, hướng dẫn tự học, luyện tập kỹ năng cho giáo viên.
  4. Tài liệu học tập để giáo viên thực hiện chương trình bồi dưỡng:
  a) Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  b) Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  c) Các tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng 1 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  d) Các tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng 2 theo hướng dẫn của sở giáo dục và đào tạo, của các đề tài, dự án;
  đ) Các tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng 3 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  5. Việc đánh giá thực hiện Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học của các địa phương và đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên được thực hiện hàng năm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   
  Gửi ý kiến

  Cảnh đẹp

  Mời bạn đọc báo

  Một số hình ảnh hoạt động